Bemutatkozás

Üdvözöljük a Gyógyszerészeti Tudományok Doktori Iskola honlapján!

A doktori iskola 2001-ben létesült Gyógyszertudományok Doktori Iskola néven. A képzés egy doktori programmal – mikrobiológia és farmakológia doktori program – 2002-ben indult. A doktori iskola névváltoztatás után ma már Gyógyszerészeti Tudományok Doktori Iskola néven működik.  Az iskola vezetője 2010. októberétől dr. Tósaki Árpád egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem, GYTK, Gyógyszerhatástani Tanszékének vezetője. Az iskola vezetését dr. Gergely Lajostól vette át, aki a megalakulástól nyugdíjazásáig vezette a GYDI-t. A Gyógyszerészeti Tudományok Doktori Iskola célja, hogy a Debreceni Egyetem, az Orvostudományi Doktori Tanács szabályzatainak megfelelve, kimagasló szakmai tudású oktatógárdájával magas színvonalon képezze PhD hallgatóit, ezáltal biztosítva tudományos fokozattal rendelkező, jól képzett szakembereket az iskola tudományterületei, nem utolsó sorban a Debreceni Egyetem számára.

Az iskolában két külön doktori programban folyik PhD képzés: a mikrobiológia és a farmakológia doktori programban. A mikrobiológia kutatási terület doktori programjának vezetője dr. Gergely Lajos, a Debreceni Egyetem, ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai Intézetének aktív professzor emeritusa. A mikrobiológia program doktori hallgatói virológia, bakteriológia és mikológia területen folytathatnak kutatást és vehetnek részt posztrgraduális oktatásban. A  mikrobiológiai kutatóhelyen zajló klinikai mikrobiológiai diagnosztikai tevékenység, illetve a klinikai együttműködési lehetőségek miatt az elméleti, alapkutatások mellett lehetőség van klinikai mikrobiológiai kutatásokra is. A farmakológia program vezetője dr. Tósaki Árpád. A farmakológia program fő kutatási területei sokszínűek, így a farmakológia, gyógyszerészi kémia, gyógynövény és drogismeret, valamint gyógyszertechnológia területén folynak kimagasló kutatómunkák.  

A doktori iskola témavezetői, oktatói a Debreceni Egyetem három karának kutatói. A tagok a Gyógyszerésztudományi, az Általános Orvostudományi és a Természettudományi és Technológiai Karról csatlakoztak az iskolához.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 19:55