Abszolutórium

A doktorandusz a nyolc szemeszter eredményes lezárása után abszolutóriumot szerez. Az abszolutórium annak dokumentuma, hogy a doktorandusz a doktori képzés tanulmányi kötelezettségeinek mindenben eleget tett. A tudományterületi doktori tanács a doktorandusz részére abszolutóriumot csak az illetékes doktori iskola vezetőjének írásbeli jóváhagyása alapján állíthat ki. Azon doktorandusz részére, aki nem szerezte meg a szükséges 240 kreditet, az abszolutórium nem állítható ki. Az abszolutórium kiállítását kérvényezni kell.  A kitöltött, doktori iskola által is aláírt kérvényt a PhD irodába kell eljuttatni.

Kérelem abszolutórium kiállításához

 

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 19:55