A Doktori Iskola Tanácsa

A doktori iskola rendszeresen (illetve szükség szerint) ülésezik. Az üléseket a doktori iskola titkára szervezi. Az iskola tanácsának döntését igénylő kérelmeket (pl.: előzetes vitára jelentkezés; az Orvostudományi Doktori Tanácshoz benyújtás előtt: témavezető váltása, oktatói akkreditáció és egyben kérelem a doktori iskolába történő felvételre, etc.) a szükséges dokumentumokat a doktori iskola titkárának kell leadni. A doktori iskola titkárával ehhez időpont egyeztetése szükséges e-mailben (elérhetőségek: csoma.eszter@med.unideb.hu, Debreceni Egyetem, Orvosi Mikrobiológiai Intézet, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.; telefon; +36 52 255 425 mellék: 50107). A döntések szóbeli vagy online szavazás alapján zajlanak, a határozathozatal egyszerű többséggel történik.  Indokolt esetben elektronikus úton is születhet döntés.

A Doktori Iskola vezetője

 • Prof. dr. Tósaki Árpád - az MTA doktora,  egyetemi tanár
  • Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Intézet
  • elérhetőség

A Doktori Iskola titkára

 • dr. Csoma Eszter - adjunktus
  • Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai Intézet
  • elérhetőség

A Doktori Iskola Tanácsa

 • Prof. dr. Tósaki Árpád: a doktori iskola vezetője, a Farmakológia doktori program vezetője
 • Prof. dr. Gergely Lajos: Mikrobiológia doktori program vezetője, professor emeritus, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai Intézet
 • Prof. dr. Halmos Gábor: Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Biofarmácia Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
 • Dr. Kovácsné Prof. Dr. Bácskay Ildikó Katalin:  Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszertechnológiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
 • Prof. Dr. Majoros László: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai Intézet, egyetemi tanár
 • dr. Csoma Eszter: a doktori iskola titkára
 • egy fő PhD hallgatói képviselő tanácskozási joggal: Rahmani Leila

 

 

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 11. 11:27