Jelentkezés komplex vizsgára

  • A negyedik félév elején a doktorandusz köteles bejelentkezni a Komplex vizsga, kredit érték nélküli kurzusra (tárgy neptun kódja: OT-KV-4).  A kurzus tejesítését az Orvostudományi Doktori Tanács titkára igazolja a sikeres komplex vizsga után.
  • A komplex vizsgára írásban kell jelentkezni (ODT Msz 4. sz. melléklet, mindig az aktuális szemeszterre vonatkozó). A jelentkezési lap mellett be kell nyújtani a diplomamásolatot (ha korábban nem történt meg), illetve a már rendelkezésre álló, nyelvtudást igazoló dokumentumokat.
  • A komplex vizsgára bocsátás feltétele a doktori képzés „képzési és kutatási szakaszában” (első négy félév) legalább 90 kredit, illetve a 12 „képzési kredit” megszerzése, illetve ennek igazolása. Amennyiben a hallgató a képzési krediteket nem az iskola képzési tervének megfelelően teljesítette, a doktori iskola vezetője a komplex vizsgára történő jelentkezés támogatását megtagadhatja. A kreditek igazolásához ki kell tölteni a Kreditek excel fájlt, illetve a teljesített kurzusok listáját ki kell nyomtatni a teljesített kurzusok listáját a neptun tanulmányi rendszerből.
  • A jelentkezéshez témavezetői értékelést is kötelező mellékelni.
  • A jelentekzési lapot, a Kreditek, a kurzusok neptun listáját, illetve a témavezetői értékelést a doktori iskola titkárához kell eljuttatni (belső postával).
Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 19:55