Oktatómunka igazolás

A doktorandusz által ellátott oktatási tevékenységért oktatási kredit adható. 1 kredit: egy féléven át végzett, heti 1-2 óra oktatási tevékenység. A képzés teljes időtartama alatt a hallgatók maximum 3 kreditet szerezhetnek oktatási tevékenységgel (Oktatómunka). Kizárólag olyan oktatási tevékenységért adható kredit, amely illeszkedik a PhD hallgató képzéséhez, hozzájárul a szakmai, előadói és kommunikációs képességeinek fejlődéséhez. Oktatómunkáért legkorábban a doktori képzés harmadik félévében szerezhető kreditpont. Egy félévben maximum 1 oktatási kredit szerezhető. Olyan oktatási tevékenységre, amiért a hallgató díjazásban részesül, nem adható kreditpont. A Gyógyszerészeti Tudományok Doktori Iskola PhD hallgatói számára az abszolutórium megszerzésének feltétele az Oktatómunka (1 kredit) kurzus teljesítése.

Az Oktatómunka kreditet a doktori iskola titkára írja jóvá az oktatási tevékenység igazolását követően, melyet az alábbi nyomtatványon kell eljuttatni a doktori iskola titkárának: Oktatómunka igazolás

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 19:55