Tutori rendszer

A Gyógyszerészeti Tudományok Doktori Iskola a 2018/2019-es tanévtől bevezette a tutori rendszer a nappali tagozatos, állami ösztöndíjas PhD hallgatók számára. Ennek elsődleges célja a PhD hallgatók képzésének, tudományos tevékenységének nyomon követése, az esetleges problémák feltárása és javaslattétel ezek megoldására. A tutoroknak nem feladata a szakmai munka irányítása (az kizárólag a témavezető(k) feladata), ahogy a tudományos eredmények szakmai értékelése sem. Azonban tanácsokat, segítséget a tutorok nyújthatnak. A tutorok a doktori iskola tanácsával együttműködve végzik feladatukat. Ellenőrzik, hogy a hallgató megfelelően halad-e a kutatómunkájával, reális-e a publikációs követelmény teljesülése a megadott időn belül, képzési előírásait teljesíti-e, végez-e oktatómunkát, a kötelező oktatási feladat mellett milyen óraszámban oktat ezen felül, milyen terhet jelent ez, megfelelő-e a szakmai kapcsolat a PhD hallgató és témavezetője közt, milyen jövőbeli tervei vannak a PhD hallgatónak (álláslehetőség, etc.). A tutori rendszert az alábbiak szerint működik:

A doktori iskola tanácsa minden PhD hallgató számára a képzés kezdetét követő egy hónapon belül két tutort jelöl ki. Legalább az egyik tutor a doktori iskola törzstagja vagy szakmailag kompetens oktatója, míg a másik tutor lehet a Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanácsához tartozó másik doktori iskola tagja vagy akár külsős (nem Debreceni Egyetem alkalmazott), szakmailag kompetens személy.
A tutorok megbízása a teljes képzési időre, azaz 4 évre vonatkozik. A tutorok feladatukat igény szerint (a doktori iskola tanácsának döntése alapján vagy a PhD hallgató kérésére) a disszertáció elkészítésig is végezhetik.

A tutorok félévente, a kötelező kutatási beszámoló leadása előtt, a témavezető jelenléte nélkül találkoznak a hallgatóval. Ennek időpontját a tutorok és a PhD hallgató egyeztetik. Nem a Debreceni Egyetemen dolgozó tutor esetében a féléves megbeszélés akár videó hívás keretében is történhet, ám ezt úgy kell szervezni, hogy a másik tutor is jelen tudjon lenni. A féléves beszámoló mellé csatolják a tutorok és a jelölt által aláírt igazolást a találkozóról.

Az éves tutori értékelés ennél bővebben, írásban történik, a személyes találkozón kívül a kötelező szimpóziumi előadás és az éves kutatási beszámoló értékelését is tartalmazza néhány mondatban megfogalmazva. A doktori iskola a szimpóziumot a nyári vizsgaidőszakban szervezi, így a tutori találkozó időpontját a szimpóziumhoz kell igazítani (keresztféléves hallgatóknál értelemszerűen a szimpózium félévére esik az írásbeli értékelés). A 3. évtől kezdődően a tutorok a publikációs tevékenységet (van-e előkészületben publikáció, benyújtott-e, elfogadott, megjelent, etc.) mindenképpen értékelik. A személyes találkozó pedig a féléves találkozóhoz hasonlóan történik.

Tutori értékelők

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 19:55